บริการที่คลอบคลุมทุกรูปแบบ
SHRINK SLEEVE / การติดฉลาก

Sleeve Line

Shrink sleeve อีกหนึ่งงานบริการที่ทาง WGI สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ทางเราพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อรองรับงาน Shrink sleeve ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

การติดฉลาก

WGI ให้บริการคลอบคลุมงานติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถรองรับงานติดฉลากได้ทั้งด้านเดียวหรือรอบผลิตภัณฑ์