ความสำเร็จ

ไทยธนาคาร “โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่1”

ความสำเร็จ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโครงการการจัดทาข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA)

ความสำเร็จ

โรงงานตัวอย่างในการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศ

ความสำเร็จ

รางวัลหุ้นส่วนซัพพลายเออร์ BDF Beiersdorf ปี 2549 สำหรับ บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ความสำเร็จ

รางวัลโอสถสภาผู้ผลิตยอดเยี่ยม

ความสำเร็จ

2015 OSEA - รางวัล Splendor จาก บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ใบรับรอง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเด่น

ใบรับรอง

รับรองประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ดำเนินการให้บริการได้ดีถึง 97% ในปี 2550 เราขอให้คุณพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ใบรับรอง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัส ทรี จำกัด ได้ให้ความร่วมมือเข้า ร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเด่น

ใบรับรอง

ใบรับรองความขอบคุณที่มอบให้

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ใบรับรองนี้ตระหนักถึงความซาบซึ้งในความเป็นหุ้นส่วนที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2010 Osotspa ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความทุ่มเทและเกียรติยศที่ให้การสนับสนุนเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของเรา

ใบรับรอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้เข้าร่วม โครงการ บริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม การจัดทำฐานข้อมูล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน อุตสาหกรรม(สาขาอโลหะ)กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ใบรับรอง

SGS มาตรฐานสากลสำหรับบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์

การผลิตภาชนะบรรจุโซดาไลม์ซิลิเกตสำหรับอาหารเครื่องสำอางและการใช้งานอื่น ๆ (อาคารผลิต 2)

ใบรับรอง

เพื่อรับรองว่า บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติให้ใช้ Thailand Trust Mark เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2012

ใบรับรอง

ใบรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบรับรอง

ใบรับรองวัสดุบรรจุภัณฑ์

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของ บริษัท ไบเออร์สดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

COOKIES

บริษัทเวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

ยอมรับ